นโยบายความเป็นส่วนตัว

๑. ขอบเขตนโยบาย

MGM ให้ความสำคัญกับการใช้บริการของคุณ และให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณเช่นกัน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้เรียก「นโยบาย」) แสดงถึง บริษัท MGM แกรนด์ พาราไดซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่ตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวบรวม ใช้ ปกป้อง และแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ บริษัท MGM แกรนด์ พาราไดซ์ จำกัด เว็บไซต์บริษัท ตลอดจนโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อความบันเทิงในมาเก๊า (ต่อไปนี้เรียกว่า「MGM มาเก๊า」

มาตรการข้างต้นบังคับใช้ภายในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า MGM มาเก๊าเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท MGM ไชน่า โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งที่หมู่เกาะเคย์เเมน และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เป็นบริษัทในเครือของ MGM รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อไปนี้เรียก “MRI”) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งที่อเมริกาและอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะรับการกำกับดูแลของ MRI (ต่อไปนี้เรียก「กรุ๊ปบริษัท」) พร้อมบริษัทในเครือแห่งอื่นๆ กรุ๊ปบริษัทนี้ตั้งอยู่ในขอบเขตกฎหมายบังคับหลายแห่ง เขตอำนาจศาลแต่ละแห่งยังให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับที่แตกต่างกัน นโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวของบริษัทจะปรับปรุงตามเขตอำนาจศาลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น ข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจไม่เหมาะสมกับกฎหมายที่นอกเหนือจากเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เช่น ข้อมูลที่รวบรวมหรือบันทึกต่างประเทศถูกถ่ายโอนมาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จะดำเนินการทางกฎหมายตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

๒. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดโดยข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วยวิธีต่างๆ:

๑) ข้อมูลที่คุณแสดงโดยตรง เมื่อคุณเดินทางมาถึง「MGM มาเก๊า」หรือเข้าชมเว็บไซต์บริษัท คุณอาจแสดงข้อมูลส่วนตัวต่อเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นต้น (ต่อไปนี้เรียก「ข้อมูลติดจชต่อ」) เมื่อคุณซื้อของหรือทำธุรกรรมอื่นๆ คุณอาจแสดงวิธีติดต่อหรือข้อมูลอื่นๆ เช่น วันเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นต้น สำหรับการซื้อของหรือการทำธุรกรรมในรูปแบบพิเศษ คุณอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆแก่เรา เช่น อาชีพ ชื่อเจ้านาย ที่อยู่บริษัทของคุณเป็นต้น

๒) ข้อมูลการชื้อของและทำธุรกรรม เมื่อคุณเดินทางมาถึง「MGM มาเก๊า」หรือเข้าชมเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ การจอง และกิจกรรมการเล่นพนันของคุณ (กรณีที่คุณได้รับอนุญาตเล่นพนัน)

๓) เครือข่ายไร้สายและข้อมูลตำแหน่ง เมื่อคุณใช้บริการเครือข่ายไร้สาที่อสังหาริมทรัพย์เราจัดให้ เราอาจรวบรวม (โดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) ข้อมูลที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เช่น อุปกรณ์และเบราว์เซอร์ หมายเลขซีเรียลประจำของอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้แบนด์วิธหรือเวลาเป็นต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งมที่คุณอยู่ภายในอสังหาริมทรัพย์ของเรา เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมททางตลาด

๔) ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เราอาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ รุ่นอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ หมายเลขเฉพาะของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเราเป็นต้น เราอาจใช้「โปรแกรมบันทึกข้อมูล」หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรับรู้หรือให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณ บริษัทโปรโมชั่นที่ร่วมมือกับบริษัทเราอาจใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อรับข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์เราเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และจัดโปรโมชั่นทางการตลาดที่คุณสนใจให้กับคุณ ซึ่งการจัดโปรโมชั่นนี้เรียกว่าโปรโมชั่นออนไลน์

๕) ข้อมูลโซเชียลมีเดียเมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดียในตัว แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือไซต์เครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางดังกล่าว เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมลของคุณเป็นต้น

๖) ข้อมูลอื่นๆ เราอาจรับข้อมูลของคุณผ่านบุคคลที่สาม รวมถึง หน่วยงานที่แนะนำคุณเข้าชมบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของคุณเป็นต้น

๓. เราจะใช้ จัดการและบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างไร

ใช้โดยบริษัท MGM แกรนด์ พาราไดซ์ จำกัด

I. วัตถุประสงค์การตลาดเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อวัตถุประสงค์การตลาด เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ และกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทผ่านอีเมล โทรศัพท์ ข้อความมือถือ ประกาศหรือวิธีอื่นที่คุณแสดงต่อบริษัท

II.วัตถุประสงค์ไม่ใช่การตลาด เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการตลาด เช่น (1)ยืนยันฐานะของคุณ (2)บันทึกการกระทำการเล่นพนัน (กรณีการเล่นพนันถูกต้องตามกฎหมาย) (3)ทำการสถิติข้อมูลกับลูกค้า (4)จัดการ ดำเนิน ติดตามการจอง สั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่นๆ (5)ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ (6)ตั้งค่าประสบการณ์การใช้บริการทีคุณแสดงไว้ที่เว็บไซต์ให้เป็นส่วนตัว (7)ป้องกันไม่ให้ บริษัท MGM แกรนด์ พาราไดซ์ จำกัด ถูกฟ้องหรือถูกเรียกความเสียหาย (8)ป้องกันการฉ้อโกง (9)ทวงหนี้การค้า และ(10)ปฏิบัติหน้าที่สัญญา (ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เรียกรวมกันว่า「วัตถุประสงค์ไม่ใช่การตลาด」)

๒) การแบ่ปันข้อมูล

ทางเราจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมกับบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามหากได้รับอนุญาตหรือถูกบังคับ ด้วยวัตถุประสงค์การตลาดที่ชัดแจ้ง เราจะแบ่งปันข้อมูลติดต่อของคุณกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเท่านั้น เช่น องค์กรการตลาดของเรา เราจะกำหนดให้บุคคลที่สามที่แบ่งปันข้อมูป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม พร้อมจำกัด

๓) การกจัดการและบันทึกข้อมูล

ทางเราจะจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้ด้วยมือหรืออัตโนมัติ จากนั้นบริษัทหรือผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม (「ผู้ให้บริการคลาวด์」) เก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบดิจิตอล ระหว่างบันทึก ทางเราจะรักษาความลับของข้อมูลที่รวบรวม โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (กรณีนี้รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์) มีระบบและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องป้องกันความปลอดภัยและความลับของข้อมูล ซึ่งระบบและโปรแกรมดังกล่าวไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมใดๆ

๔) การโอนข้อมูลต่างประเทศ

ทางเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมได้กับองค์กรในเครือที่ที่ตั้งอยู่นอกเขตบริหารพิเศษมาเก๊า พันธมิตรทางธุรกิจของเราหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงผู้ให้บริการโซลูชั่นการดำเนินงานเทคโนโลยีคลาวด์ (และเซิร์ฟเวอร์) แก่บริษัทเรา ในกรณีนี้ เราอาจใช้มาตรการหรือปิบัติตามมาตรฐานต่างๆเพื่อรับรองโอนข้อมูลที่รวบรวมได้ไปยังต่างประเทศอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ เราจะขอหรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

๔. เงื่อนไขการออก

หากคุณไม่อยากรับโฆษณาการตลาดของบริษัท หรือไม่อยากแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับกรุ๊ปบริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โปรดแสดงความต้องการผ่านทางอีเมลที่ privacy@mgm.mo หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ (+853)8802 8888 หรือเขียนจดหมายถึงที่อยู่ดังต่อไปนี้ (โดยมีหัวข้อ「เงื่อนไขการออก」):

เลขที่ 1101 ถนน ซุน ยัตเซ็น เขตถมทะเลใหม่ทีเรือนอก มาเก๊า
บริษัท MGM แกรนด์ พาราไดซ์ จำกัด
ผู้รับ ฝ่ายการตลาด สื่อสารและกฎหมาย

แม้ว่าคุณอาจเลือกปฏิเสธแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่เราอาจแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการตลาดในกรณีที่อนุญาต (หรือถูกบังคับ)

๕. ความปลอดภัย

ข้อมูลที่บริษัทหรือเว็บไซต์บริษัทที่รวบรวมได้มาจะบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์หรือระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรการเหล่านี้ป้องกันการไม่รับหรือบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ว่า ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยใดสามารถป้องกันการบุกรุกได้เต็มที่ โดยระบบดังกล่าวจะถูกบุกรุกเข้าผ่านช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ บริษัทจัดให้มีระบบตรวจจับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันความสูญหายของข้อมูล และและสามารถดำเนินการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนช่องโหว่ได้

ณ ที่นี่ พนักงานของเราจะใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตรับข้อมูลของคุณ พนักงานที่กระทำผิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะได้ถูกลงโทษ หรืออาจถูกยกเลิกการว่าจ้างในกรณีร้ายแรง

นอกจากนี้ ทางบริษัทไม่สามารถบังคับให้คุณตั้งค่าด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่คุณใช้ในการส่งอีเมลหรือข้อมูลมาให้เราผ่านทางอีเมล คุณมีหน้าที่รับรองความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่คุณใช้ในการสื่อสารกับทางเรา ก่อนบริษัทรับข้อมูลของคุณ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือรับข้อมูลดังกล่าว

ในฐานะเป็นข้อด้านความปลอดภัยทั่วไป บริษัทจะใช้มาตรการที่ได้รับการยอมรับในวงการเพื่อรับรองอุปกรณ์สื่อสารของเว็บไซต์ไม่อนุญาตและไม่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ที่มีช่องโหว่ก ดังนั้น เมื่อพบปัญหาเมื่อใช้เว็บไซต์ของบริษัท คุณอาจต้องอัปเกรดเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อสนับสนุนคุณบันทึกหรือเรียกดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากข้อมูลส่วนตัวของคุณได้มาจากความร่วมมือระหว่างบุคคลที่สามกับบริษัท หรือการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อย่างอื่น บริษัทจะกำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมจำกัดเงื่อนไขการใช้ข้อมูลข้างต้น

หากคุณเกิดข้อสังสัยใดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล หรือวางแผนจะแจ้งความใดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อสายด่วนดังต่อไปนี้:สายด่วนแจ้งความ MGM ประเทศจีนเพื่อแจ้งความ

๖. เว็บไซต์อื่นๆ

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของเว็บไซต์อื่นใด รวมถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม คุณควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ก่อนเข้าชมหรือแสดงข้อมูลต่อเว็บไซต์ต่างๆ

๗. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งต่างหาก บริษัทจะประกาศข้อกำหนดที่เว็บไซต์หากมีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญ

ข้อกำหนดนี้มีผลขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2014

หากมีความไม่สอดคล้อง ถือข้อความในฉบับภาษาจีนเป็นหลัก

หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด โปรดติดต่อเราหรือส่งอีเมลตามที่อยู่ดังนี้: privacy@mgm.mo.

จองห้อง

จองโต๊ะอาหาร

อาหารและเครื่องดื่มสุรา

กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่

MGM 2049 Cast & Crew Global Recruitment

MGM มาเก๊า
ไม่มีห้องว่างตามวันที่คุณเลือก
MGM โกไท
ไม่มีห้องว่างตามวันที่คุณเลือก